TELESPRZEDAŻ
• Akwizycja
Pozyskanie nowych klientów dla Twojej firmy
• Utrzymanie
Lojalizacja istniejącej bazy klientów
• Cross i Up sell
Powiększanie wartości klientów

INFOLINIA PRZYCHODZĄCA
• Infolinia informacyjna
• Infolinia sprzedażowa
• Helpdesk

AKTUALIZACJA BAZ DANYCH
• uzupełnianie baz danych
• generowanie leadów

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

BADANIA RYNKU

WELCOME CALL

MULTILINGUAL:
Oferujemy realizacje kampanii w językach: polski, czeski, słowacki, węgierski